Telefony alarmowe

Kategoria: Informator Opublikowano: sobota, 08, listopad 2008 Super User

           999 - Pogotowie Ratunkowe,

           998 - Straż Pożarna,

           997 - Policja,

           994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,

           993 - Pogotowie Ciepłownicze,

           992 - Pogotowie Gazowe,

           991 - Pogotowie Energetyczne,

           987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,

           112 - Telefon Ratunkowy (tylko z telefonu komórkowego),

           0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne)

 

 

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
ul. Mickiewicza 2-4, Opole
tel.: 077 441 36 39
999

Komenda Miejska Policji
ul. Powolnego 1, Opole
tel. 077 453 95 04
997

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Korfantego 2, Opole
tel. 077 427 19 00Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Głogowska 24, Opole
tel. 077 400 20 00, 077 400 20 01
fax: 077 400 20 31
998Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Budowlanych 1, Opole
tel. 077 4542341, 077 4539273
fax: 077 4542461

Odsłony: 10759